privacybeleid

Privacybeleid Open Coffee Antwerpen

Deze website wordt beheerd door ATH Comm V, Italielei 46 b8, 2000 Antwerpen. De deelnemerslijst van de mensen die deelnemen aan de Open Coffee tussen 1994 en maart 2020 wordt beheerd door Acerta. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres.

De deelnemerslijst van de Open Coffee Antwerpen vanaf september 2020 en de online open coffee wordt ook beheerd door ATH Comm V. Van de Online Open Coffee worden de contactgegevens van de ingeschrevenen bewaard. Ze worden ook gebruikt om mensen opnieuw uit te nodigen voor een volgende editie. De contactgegevens (naam, e-mail, website, bedrijfsnaam, activiteit) worden ook gedeeld onder de deelnemers. Op sociale media kan er promotie gemaakt worden met foto’s waarin je naam, activiteit, bedrijfsnaam en link naar je website vermeld staan.

Waarom lees ik dit privacybeleid best even na?

ATH vindt het belangrijk dat u altijd op de hoogte bent van ons beleid inzake bescherming van persoonlijke data en dat u gebruik kunt maken van onze websites en deel kunt nemen aan onze evenementen.

Om dit te kunnen willen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken rekening houdend met de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid vindt u meer informatie welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, waarom we deze willen verzamelen, hoe we deze willen gebruiken, en hoe we hiermee willen omgaan. We hebben geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden en raden u aan de tijd te nemen om dit grondig door te nemen.

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op de site www.opencoffee-antwerpen.be Dit gaat over:
• de onlinediensten, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten.
• alle andere diensten waarbij u met ons in contact komt, zoals deelname aan Open Coffees, evenementen, prospectencontacten, klantencontacten, enz.

Zijn er ook nog andere voorwaarden?
Wij raden u aan ook het cookiebeleid aandachtig te lezen. Daarin staat welke cookies op onze onlinediensten gebruikt worden en waarvoor.

Kunnen de voorwaarden veranderen?
ATH kan het privacy- of cookiebeleid op elk moment veranderen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De aangepaste voorwaarden worden hier bekendgemaakt en gelden vanaf het moment van publicatie. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen. De laatste aanpassing dateert van 29 maart 2018.

Waarom verzamelen we persoonlijke gegevens?
ATH verzamelt persoonlijke gegevens om betere diensten aan haar gebruikers te kunnen leveren.

We vinden het belangrijk de juiste diensten, producten en content aan onze gebruikers aan te bieden, op elke plaats en ieder moment. Daarom willen we onze gebruikers beter leren kennen aan de hand van een aantal persoonlijke gegevens, zodat we onze diensten waar mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van onze gebruikers. Verder kunnen we aan de hand van persoonlijke gegevens met u in contact treden.

Op welke manier verzamelt ATH uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens die u aan ons meedeelt
ATH verzamelt je contactgegevens (naam, e-mail, telefoonnummer, activiteit, url, bedrijfsnaam) als je naar de eerstvolgende Open Coffee wil komen. We gebruiken daarvoor de Twikilist, een gratis applicatie op Twikilist.com.
De contactgegevens van de mensen die ingeschreven zijn én aanwezig waren, worden bewaard opdat we u voor de volgende Open Coffee Antwerpen kunnen uitnodigen. Uw gegevens worden op eenvoudig verzoek uit onze databases verwijderd.

Op het evenement zelf kunt u een naamkaartje achterlaten. Uw contactgegevens van op dit naamkaartje worden eveneens bewaard en onder de andere deelnemers verspreid. U geeft door het achterlaten van het naamkaartje de goedkeuring dat u gecontacteerd mag worden.

Op de Open Coffee worden foto’s getrokken. Een selectie van de foto’s wordt achteraf verspreid via sociale media zoals Linkedin, Twitter en Facebook. Door aanwezig te zijn op de Open Coffee geeft u de toestemming dat er foto’s van u genomen mogen worden en dat deze gebruikt mogen worden om de sfeer op het evenement weer te geven. Indien u niet op de foto’s wil staan, geeft u dit aan op het evenement zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van ATH -diensten

We verzamelen ook gegevens over u als u onze website bezoekt.

Dit gaat meer bepaald over:

  • Logbestandgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe u onze diensten gebruikt, bijvoorbeeld welke artikels, geluidsfragmenten of video’s u heeft gelezen, beluisterd of bekeken, en of u helemaal tot het einde heeft gelezen, geluisterd of gekeken.
  • Apparaatgegevens, zoals het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, enzovoort. In de mate dit nuttig zou zijn voor het leveren van de relevante dienst, kunnen we hiermee ook een ruwe indicatie van uw locatie kennen.

ATH maakt hierbij onder andere gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie kan u terecht bij ons cookiebeleid.

Verzamelt deze website ook persoonlijke gegevens van minderjarigen?
Indien u als student naar een Open Coffee komt, kunnen uw contactgegevens bewaard worden. Als minderjarigen de website bezoeken weten wij alleen dat een minderjarige de site bezocht heeft via Google Analytics. Wij weten de persoonlijke gegevens van deze minderjarige niet.

Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonlijke gegevens?

Om ATH -diensten te kunnen verlenen
We gebruiken de persoonlijke gegevens in het algemeen voor het leveren en onderhouden van ATH -diensten. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld op de hoogte brengen van wijzigingen of een gepland onderhoud aan ATH -onlinediensten of uw feedback op onze diensten op de juiste manier verwerken.

Om ATH-diensten te kunnen analyseren en verbeteren
Wij gebruiken de persoonlijke gegevens om te begrijpen welke diensten en content voor u interessant en bruikbaar zijn. Zo is het belangrijk voor ons te weten welk type van ondernemers naar de Open Coffee komt en welke periodes in het jaar meer bezoekers heeft.

Om ATH -onlinediensten en -advertenties te kunnen aanbieden
ATH streeft ernaar om voor iedere gebruiker ATH -onlinediensten zo relevant mogelijk te maken. Door gegevens te gebruiken waaruit de vermoedelijke interesses van de gebruiker blijken, kan ATH aan een meer gepersonaliseerde dienstverlening werken.

Om op de hoogte gehouden te worden van het producten- en dienstenaanbod van ATH
ATH kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om met u te informeren over nieuws, toekomstige acties of evenementen, promoties, nieuwe diensten, enzovoort. Wij zullen dit enkel doen indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. U kan ATH ook laten weten als u niet langer wenst dat ATH u hierover contacteert. Dit kan telkens via de uitschrijflink die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt of via uw persoonlijke profielpagina.

Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen
Wij kunnen gegevens eveneens gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude (bijvoorbeeld met betaalmiddelen), en het handhaven van onze algemene gebruiksvoorwaarden, zowel in het belang van ATH als in dat van onze gebruikers.

Worden uw gegevens aan derde partijen doorgegeven?
Tenzij u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet doorgeven, verkopen, enz. aan derde partijen. Zoals eerder aangehaald, worden uw gegevens wel gedeeld met de andere aanwezigen op het Open Coffee Antwerpen evenement.

In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over u worden verzameld:

Leveranciers van ATH
Om onze diensten te leveren doen wij wel een beroep op een aantal onafhankelijke bedrijven of dienstverleners, zoals voor het leveren van aantal infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten, het voeren van een boekhouding, het betalen van belastingen, enzovoort. Het is mogelijk dat dergelijke bedrijven in het kader van hun opdracht voor ATH toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie.

ATH laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en eventueel gebruik van deze gegevens en informatie.

Sociale media
Bepaalde ATH-onlinediensten bevatten sociale media–knoppen van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, enzovoort. Deze laten u toe op deze platformen informatie te delen. Deze knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf.
ATH heeft geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen. Voorliggend privacybeleid regelt enkel het gebruik van de gegevens die door ATH worden verzameld.

Autoriteiten
In bepaalde omstandigheden zullen wij uw gegevens moeten delen met of doorgeven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de wet of een rechtelijke beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en om aan te pakken of de rechten van ATH te beschermen.

Samengevoegde of geanonimiseerde informatie
ATH kan bepaalde samengevoegde of geanonimiseerde gegevens delen met derde partijen. ATH zal hierbij nauwgezet op toezien dat deze bedrijven en/of ATH u op geen enkele manier rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren.

Hoe kan u uw gegevens beheren en verwijderen?
Op elk moment kan u de persoonlijke gegevens die ATH over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen door een e-mail te sturen naar michel@opencoffee-antwerpen.be of een brief naar ATH Comm V, Italielei 46 b8 te 2000 Antwerpen.

In de andere gevallen kan u ATH contacteren door gebruik te maken van de contactgegevens. Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.
U heeft ook steeds het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct markering-doeleinden.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
ATH vindt het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.
ATH laat ook geregeld audits uitvoeren op deze beveiligingsmaatregelen. Hou er rekening mee dat het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig is. Hoewel we er alles aan doen op de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.

Correctheid van de informatie
ATH heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van haar online diensten en websites grote zorg besteed aan de correctheid van de informatie. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. ATH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

ATH garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is. We garanderen evenmin dat het gebruik van de info zal leiden tot een gegarandeerd doel.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan gaat het om websites waarvoor ATH op geen enkele wijze verantwoordelijk is. ATH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat ATH de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Update van deze privacyverklaring
ATH zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

Related posts:

Scroll naar top